CALENDAR

Thư mục

Hỗ trợ trực tuyến

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Liên kết Website

  Chào mừng quý vị đến với Truong THCS Mao Khe 2.

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

  Bài 21. Tính theo công thức hoá học

  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: Nguyễn Thị Bích Phượng - THCS Mạo Khê II
  Người gửi: Trần Ánh Tuyết
  Ngày gửi: 10h:07' 10-11-2010
  Dung lượng: 1.5 MB
  Số lượt tải: 416
  Số lượt thích: 0 người
  Giáo viên: Nguyễn Thị Bích Phượng
  TRường trung học cơ sở mạo khê ii
  BÀI GIẢNG HOÁ HỌC LỚP 8
  TIẾT 31
  Tính theo công thức hoá học
  KIỂM TRA BÀI CŨ
  Câu hỏi 1 Nêu các bước tiến hành tính % theo khối lượng các nguyên tố hoá học trong hợp chất ?
  - Bước 1: Tỡm khối lượng mol của hợp chất.
  - Bước 2: Tỡm số mol nguyên tử của mỗi nguyên tố có trong 1 mol hợp chất.
  - Bước 3: Tính thành phần % theo khối lượng mỗi nguyên tố có trong 1 mol hợp chất.
  Câu hỏi 2: áp dụng tính % về khối lượng các nguyên tố trong hợp chất NaCl ?
  Dáp án:  - Trong 1 mol hợp chất có:
  1 mol nguyên tử Na
  1 mol nguyên tử Cl

  Thí dụ 1 : Một hợp chất R có thành phần về khối lượng của các nguyên tố là 70% Fe và 30% O. Em hãy xác định công thức hoá học của hợp chất R đó. Biết khối lượng mol của hợp chất là 160g.
  Công thức của hợp chất R có dạng :
  * Ta cần xác định x,y.
  Trong 1 phân tử có x nguyên tử Fe và y nguyên tử O.
  Hay trong 1mol có x mol nguyên tử Fe và y mol nguyên tử O
  * Như vậy ta cần xác định số mol nguyên tử của từng nguyên tố trong 1 mol hợp chất.
  Muốn tìm số mol nguyên tử của mỗi nguyên tố trong 1 mol hợp chất các em phải biết gì?
  *Cần xác định khối lượng của từng nguyên tố trong 1 mol hợp chất.

  Yêu cầu:
  Tìm CTHH của R
  Tiết 31: TÍNH THEO CÔNG THỨC HOÁ HỌC (Tiếp)
  2. Biết thành phần các nguyên tố, hãy xác định công thức hóa học của hợp chất.
  Tóm tắt:
  Cho biết:
  % Fe = 70%
  % O = 30%
  Tiết 31: TÍNH THEO CÔNG THỨC HOÁ HỌC (Tiếp)
  2. Biết thành phần các nguyên tố, hãy xác định công thức hóa học của hợp chất.
  Tóm tắt:
  Cho biết:
  % Fe = 70%
  % O = 30%
  Yêu cầu:
  Tìm CTHH của R
  Các em cần làm bài theo trình tự sau:

  *Xác định khối lượng của từng nguyên tố trong 1 mol hợp chất.

  *Xác định số mol nguyên tử của từng nguyên tố trong 1 mol hợp chất suy ra xác định được x, y.

  * Viết công thức hóa học cần tìm.
  Tiết 31: TÍNH THEO CÔNG THỨC HOÁ HỌC (Tiếp)
  Tóm tắt:
  Cho biết:
  % Fe = 70%
  % O = 30%
  Yêu cầu:
  Tìm CTHH của R
  Lời giải:
  Khối lượng của mỗi nguyên tố có trong 1 mol hợp chất là:
  Số mol nguyên tử của mỗi nguyên tố có trong 1 mol hợp chất là:
  Suy ra trong 1 phân tử hợp chất có 2 nguyên tử Fe và 3 nguyên tử O.
  Công thức hoá học của hợp chất là:
  2. Biết thành phần các nguyên tố, hãy xác định công thức hóa học của hợp chất.
  2. Biết thành phần các nguyên tố, hãy xác định công thức hoá học của hợp chất.

  Một hợp chất khí A có thành phần về khối lượng các nguyên tố là: 40%S và 60%O. Em hãy xác định công thức hoá học của hợp chất khí A. Biết khí A có tỉ khối đối với khí hidro là 40.
  Tóm tắt:
  Cho biết:
  % S = 40%
  % O = 60%
  Yêu cầu:
  Tìm CTHH của A
  Tiết 31: TÍNH THEO CÔNG THỨC HOÁ HỌC (Tiếp)
  Ví dụ 2:
  CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH
  *Xác định khối lượng mol của hợp chất dựa vào tỉ khối đối với hiđro.

  *Xác định khối lượng của từng nguyên tố trong 1 mol hợp chất.

  *Xác định số mol nguyên tử của từng nguyên tố trong 1 mol hợp chất suy ra xác định được x, y.

  *Viết công thức hóa học cần tìm.
  Hãy cho biết CTHH dạng chung của hợp chất?
  Tiết 31: TÍNH THEO CÔNG THỨC HOÁ HỌC (Tiếp)
  Lời giải:
  Khối lượng của mỗi nguyên tố có trong 1 mol hợp chất là:
  Số mol nguyên tử của mỗi nguyên tố có trong 1 mol hợp chất là:
  Suy ra trong 1 phân tử hợp chất có 1 nguyên tử S và 3 nguyên tử O.
  Công thức hoá học của hợp chất là:
  2. Biết thành phần các nguyên tố, hãy xác định công thức hóa học của hợp chất.
  Tóm tắt:
  Cho biết:
  % S = 40%
  % O = 60%
  Yêu cầu:
  Tìm CTHH của A
  Khối lượng mol của hợp chất là:

  Một hợp chất R có thành phần về khối lượng các nguyên tố là:43,4%Na; 11,3%C và 45,3%O. Em hãy xác định công thức hoá học của hợp chất đó. Biết hợp chất có khối lượng mol là 106g.
  CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

  *Xác định khối lượng của từng nguyên tố trong 1 mol hợp chất.

  *Xác định số mol nguyên tử của từng nguyên tố trong 1 mol hợp chất suy ra xác định được x, y.

  *Viết công thức hóa học cần tìm.

  Hãy cho biết CTHH dạng chung của hợp chất?
  2. Biết thành phần các nguyên tố, hãy xác định công thức hoá học của hợp chất.
  Tóm tắt:
  Cho biết:
  % Na = 43,4%
  % C = 11,3%
  % O = 45,3%
  Yêu cầu:
  Tìm CTHH của R
  Tiết 31: TÍNH THEO CÔNG THỨC HOÁ HỌC (Tiếp)
  Ví dụ 3:
  Tiết 31: TÍNH THEO CÔNG THỨC HOÁ HỌC (Tiếp)
  Lời giải:
  Khối lượng của mỗi nguyên tố có trong 1 mol hợp chất là:
  Số mol nguyên tử của mỗi nguyên tố có trong 1 mol hợp chất là:
  Suy ra trong 1 phân tử hợp chất có 2 nguyên tử Na 1 nguyên tử C và 3 nguyên tử O.
  Công thức hoá học của hợp chất là:
  2. Biết thành phần các nguyên tố, hãy xác định công thức hóa học của hợp chất.
  Tóm tắt:
  Cho biết:
  % Na = 43,4%
  % C = 11,3%
  % O = 45,3%
  Yêu cầu:
  Tìm CTHH của R
  Tiết 31: TÍNH THEO CÔNG THỨC HOÁ HỌC (Tiếp)
  Lập tỉ lệ khối lượng của nguyên tố :
  (hay tỉ lệ số mol nguyên tử của mỗi nguyên tố)
  Chia cho số nhỏ nhất trong các tỉ lệ vừa lập:
  Công thức hoá học của hợp chất là:
  2. Biết thành phần các nguyên tố, hãy xác định công thức hóa học của hợp chất.
  Tóm tắt:
  Cho biết:
  % Na = 43,4%
  % C = 11,3%
  % O = 45,3%
  Yêu cầu:
  Tìm CTHH của R
  Lấy tỉ lệ x : y : z là các số nguyên dương
  x : y : z =
  x : y : z =
  1,88 : 0,94 : 2,82
  x : y : z =
  Cách khác:
  →x =2 ; y =1 ; z =3
  Qua bài giải, em nào hãy cho thầy biết còn một dữ kiện nào bài cho mà ta chưa sử dụng?

  Một hợp chất B có thành phần về khối lượng các nguyên tố là: 80%Cu và 20%O. Em hãy xác định công thức hoá học của hợp chất B. Bi?t B có khối mol phân tử bằng 80 gam.
  Tóm tắt:
  Cho biết:
  %Cu = 80%
  % O = 20%
  Yêu cầu:
  Tìm CTHH của B
  Tiết 31: TÍNH THEO CÔNG THỨC HOÁ HỌC (Tiếp)
  Ví dụ 4:

  Hãy viết CTHH dạng chung của hợp chất?
  Bài tập
  Tiết 31: TÍNH THEO CÔNG THỨC HOÁ HỌC (Tiếp)
  Lời giải:
  Khối lượng của mỗi nguyên tố có trong 1 mol hợp chất là:
  Số mol nguyên tử của mỗi nguyên tố có trong 1 mol hợp chất là:
  Suy ra trong 1 phân tử hợp chất có 1 nguyên tử Cu và 1 nguyên tử O.
  Công thức hoá học của hợp chất là:
  Tóm tắt:
  Cho biết:
  % Cu= 80%
  % O = 20%
  Yêu cầu:
  Tìm CTHH của B
  Em nào có cách giải nào khác mà ta không cần sử dụng khối lượng mol của hợp chất?
  Bài tập
  HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ
  - Bài tập về nhà: Hoàn thành các bài tập trong SGK
  - Ôn tập lại kiến thức, chuẩn bị thi học kỳ I


  No_avatarf

  co oi giai giup em bai tap nay voi :"cong thuc hoa hoc cua đoung la C12h22o11

  a. co bao nhieu mol nguyen tu C, H ,O trong 1,5 mol đuong

  Avatar

  Em làm theo hướng dẫn này thì sẽ ra:

  Trong 1 mol đường có 12 mol nguyên tử C, 22 mol nguyên tử H, 11 mol nguyên tử O.
  Vậy 1,5 mol đường có x mol nguyên tử C, y mol nguyên tử H, z mol nguyên tử O.

  Avatar
  em oi truong minh co co:nguyen thi sang, day toan khong cho chi xin so dien thaoi voi chi cam on.
  Avatar
  em oi giup co tim co giao ten la:nguyen thi Sang,nam 90 day o tien yen gio co mat lien lac cam on em nhieu lam..
  No_avatar

  Phong gioi the nhi

   

   

   
  Gửi ý kiến