CALENDAR

Thư mục

Hỗ trợ trực tuyến

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Liên kết Website

  Chào mừng quý vị đến với Truong THCS Mao Khe 2.

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

  KẾ HOẠCH ƯDCNTT NĂM HỌC 2010- 2011

  I. CÁC VĂN BẢN CHỈ ĐẠO: - Căn cứ Chỉ thị số 58/CT-TW ngày 17/10/2002 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh và phát triển công nghệ thông tin phục vụ sự nghiệp Công nghiệp hoá - Hiện đại hoá. - Căn cứ Quyết định của Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo số 58/2003/QĐ-BGD&ĐT ngày 18/12/2003 về việc...

  KH HĐNGLL NĂM 2010- 2011

  KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NGOÀI GIỜ LÊN LỚP NĂM HỌC 2010-2011 1. Năm học 2010-2011 là năm học tiếp tục thực hiện có hiệu quả cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” Tiếp tục đẩy mạnh và phát huy có hiệu quả phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân...

  KH GIẢNG DẠY HĐNGLL TRƯỜNG THCS MẠO KHÊ 2 NĂMHỌC2009-2010

  PHÒNG GD & ĐT ĐÔNG TRIỀU TRƯỜNG THCS MẠO KHÊ 2 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc KẾ HOẠCH BỘ MÔN HĐNGLL NĂM HỌC 2009 – 2010 - Căn cứ vào công văn số 1994/SGD & ĐT-GDTrH ngày 01 tháng 10 năm 2009 V/v hướng...

  Kế hoạch hoạt động ngoài giờ lên lớp năm học 2009-2010

  SỞ GD&ĐT QUẢNG NINH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNGTHCS MẠO KHÊ II Độc lập - Tự do - Hạnh phúc * Số: 01/ KH-HĐ NGLL ...

  KẾ HOẠCH ƯDCNTT NĂM HỌC 2009- 2010

  PHÒNG GD VÀ ĐÀO TẠO DÔNG TRIỀU CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG THCS MẠO KHÊ 2 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Mạo Khê ,...

  KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2009 - 2010

  * NHIỆM VỤ CHUNG: Năm học 2009-2010, năm học tiếp tục thực hiện các Nghị quyết số 40/2000/QH và số 41/2000/QH ngày 09/12/2000 của Quốc hội khóa X; chỉ thị số 06-CT/TW ngày 07/11/2006 của Bộ Chính trị và cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; chỉ thị số 33/2006/CT-TTg ngày 08/9/2006 của Thủ tướng Chính phủ về chống tiêu cực và khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục, "Mỗi thày cô giáo là một tấm gương đạo...