CALENDAR

Thư mục

Hỗ trợ trực tuyến

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Liên kết Website

  Chào mừng quý vị đến với Truong THCS Mao Khe 2.

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

  TKB KHỐI 7 NĂM HỌC 2009 - 2010 (THỰC HIỆN TỪ NGÀY 5/10/2009)

  THỨ TIẾT 7B1 7B2 7B3 7B4 7B5 7B6 7B7 2 1 Địa - Ng.Hiền Toán - B.Nga CNg - B.Phượng Văn - T.Mai Văn - M.Nguyệt Văn - Tr.Tâm Toán - V.Linh 2 Anh - Ng.Hoài Toán - B.Nga Họa - Ng.Tình Địa - Ng.Hiền Văn - M.Nguyệt Toán - V.Linh CNg - B.Phượng 3 Văn - T.Mai Anh - Ng.Hoài Sử - Q.Liên Họa - Tr.Tâm TD - Tr.Yến TCh - Tr.Thảo Họa - B.Phượng 4 Văn - T.Mai Sinh - Ng.Liên Anh - Ng.Hoài Sử - M.Nguyệt ...

  TKB KHỐI 6 NĂM HỌC 2009 - 2010 (THỰC HIỆN TỪ NGÀY 5/10/2009)

  THỨ TIẾT 6A1 6A2 6A3 6A4 6A5 6A6 6A7 2 1 Sử - V.Hồng Anh - M.Hạnh Anh - Tr.Hằng Họa - Ng.Huyền Sinh - V.Duyên Văn - M.Út Toán - P.Nguyên 2 TD - Tr.Yến Văn - V.Hồng Họa - Ng.Huyền CNg - P.Nguyên Toán - T.Hồng TCh - Tr.Thảo Văn - M.Út 3 Địa - Ng.Hiền Văn - V.Hồng TCh - Ng.Tươi Anh - Tr.Hằng Văn - Ng.Tình Sinh - V.Duyên Anh - M.Hạnh 4 Anh - M.Hạnh Sinh - V.Duyên Toán - Hg.Liễu TCh - Ng.Tươi ...

  TKB Khối 6 năm học 2009 - 2010 thực hiện từ ngày 18/8/2009

  1816234 THỨ TIẾT 6A1(V.Hồng) 6A2(N.Phong) 6A3(Ng.Tình) 6A4(Hg.Liễu) 6A5(T.Hồng) 6A6(M.út) 6A7(P.Nguyên) 2 1 Sử - V.Hồng Toán - N.Phong CNg - P.Nguyên Hoạ - N.Huyền Văn - Ng.Tình Văn - M.út Sinh - V.Duyên 2 Sinh - V.Duyên Anh - M.Hạnh Văn - Ng.Tình Toán - Hg.Liễu Anh...

  TKB khối 7 năm học 2009 -2010 thực hiện từ ngày 18/8/2009

  1816231 THỨ TIẾT 7B1(T.Mai) 7B2(B.Nga) 7B3(Q.Liên) 7B4(Ng.Hoài) 7B5(Ng.Liên) 7B6(V.Linh) 7B7(Tr.Tâm) 2 1 Địa - Ng.Hiền Văn - Q.Liên Sinh - Ng.Liên Văn - T.Mai Anh - T.Hằng CNg - B.Phượng Toán - V.Linh 2 Văn - T.Mai Sinh - Ng.Liên Văn - Q.Liên CNg - B.Phượng Nhạc - V.Linh Văn - Tr.Tâm Địa - Ng.Hiền 3 Văn - T.Mai Anh - Ng.Hoài Văn - Q.Liên Toán - L.Anh Sinh - Ng.Liên Văn - Tr.Tâm Anh - T.Hằng ...

  THỜI KHÓA BIỂU - BUỔI SÁNG (Thực hiện từ ngày 20 tháng 04 năm 2009)

  942148 THỨ TIẾT 8C1 (T.Hiền) 8C2 (Tg.Hà) 8C3 (L.Anh) 8C4 (P.Hường) 8C5 (N.Phượng) 8C6 (N.Phong) 8C7 (B.Thủy) 9D1 (Tr.Thủy) 9D2 (V.Hồng) 9D3 (Đ.Lan) 9D4 (T.Hồng) 9D5 (V.Dung) 9D6 (Ng.Liên) 9D7 (Hg.Liễu) 2 1 Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ ...

  THỜI KHÓA BIỂU - BUỔI CHIỀU (Thực hiện từ ngày 20 tháng 04 năm 2009)

  942114 THỨ TIẾT 6A1 (B.Nga) 6A2 (B.Nga) 6A3 (Q.Liên) 6A4 (Ng.Hoài) 6A5 (M.Út) 6A6 (V.Linh) 6A7 (Tr.Tâm) 7B1 (P.Nguyên) 7B2 (L.Ninh) 7B3 (T.Thương) 7B4 (Ng.Tình) 7B5 (Đ.Sinh) 7B6 (V.Yến) 7B7 (N.Hạnh) 2 1 Lý - Ng.Vân Văn - Q.Liên CD - M.Nguyệt CN - Tr.Tâm Văn - M.Út Toán - V.Linh ...

  THỜI KHÓA BIỂU - BUỔI CHIỀU

  756429 THỨ TIẾT 6A1 6A2 6A3 6A4 6A5 6A6 6A7 7B1 7B2 7B3 7B4 7B5 7B6 7B7 2 1 Lý-Ng.Vân Văn-Q.Liên CD-M.Nguyệt CNg-Tr.Tâm Văn-M.Út Toán-V.Linh NNg-T.Hằng NNg-V.Ngọc Văn-L.Ninh Văn-T.Mai Toán-T.Thương Toán-P.Nguyên TCh-V.Yến Toán-Ng.Hạnh 2 Hoạ-N.Huyền Văn-Q.Liên CNg-Tr.Tâm Thể-Ng.Vân Toán-V.Yến NNg-T.Hằng Toán-V.Linh Địa-Ng.Hiền NNg-M.Hạnh Toán-T.Thương Sử-M.Nguyệt Toán-P.Nguyên Sinh-V.Duyên TCh-Ng.Hạnh 3 NNg-V.Ngọc CNg-T.Mai Hoạ-N.Huyền TCh-Ph.Thảo Toán-V.Yến CNg-V.Linh Nhạc-T.Thương Toán-P.Nguyên Toán-M.Đức Lý-Ng.Vân Sinh-Đ.Sinh Sử-Ng.Hiền CNg-B.Phượng Sinh-V.Duyên 4 Sinh-V.Duyên Hoạ-N.Huyền Sử-Q.Liên Lý-Hg.Tuyết Thể-P.Nguyên Nhạc-M.Hạnh TCh-Ph.Thảo Sử-M.Nguyệt Toán-M.Đức Sinh-Đ.Sinh Địa-Ng.Hiền TCh-V.Yến Thể-B.Phượng NNg-V.Ngọc 5 Sinh-Đ.Sinh Sử-M.Nguyệt CNg-B.Phượng NNg-M.Hạnh Hoạ-N.Huyền NNg-V.Ngọc Sử-Ng.Hiền 3 1 ...