CALENDAR

Thư mục

Hỗ trợ trực tuyến

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Liên kết Website

  No_photof
  Họ và tên Nguyễn Thúy Hiến
  Giới tính Nữ
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Mạo Khê 2
  Quận/huyện Thị xã Đông Triều
  Tỉnh/thành Quảng Ninh
  Chuyên môn Hóa học, Sinh học
  Điểm số 89 (xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Vũ Hằng Hải
  Giới tính Nam
  Website http://violet.vn/MaoKheComputer
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Mạo Khê 2
  Quận/huyện Thị xã Đông Triều
  Tỉnh/thành Quảng Ninh
  Chuyên môn Toán học, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Ngữ văn, Công nghệ, Lịch sử, Ngoại ngữ, Tin học, Thể dục, Địa Lý, Mỹ thuật, GD hướng nghiệp, GDCD - GDNGLL, Âm nhạc
  Điểm số 7622 (xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Vũ Hằng Hải
  Giới tính Nam
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Mạo Khê 2
  Quận/huyện Thị xã Đông Triều
  Tỉnh/thành Quảng Ninh
  Chuyên môn Toán học, Tin học
  Điểm số 89 (xem chi tiết)

  No_photof
  Họ và tên Trần Thu Th­Uơng
  Giới tính Nữ
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Mạo Khê 2
  Quận/huyện Thị xã Đông Triều
  Tỉnh/thành Quảng Ninh
  Chuyên môn Toán học
  Điểm số 79 (xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Vũ Đình Quang Đạt
  Giới tính Nam
  Chức vụ Học sinh
  Đơn vị Trường THCS Mạo Khê 2
  Quận/huyện Thị xã Đông Triều
  Tỉnh/thành Quảng Ninh
  Điểm số 156 (xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Nguyễn Thị Tuyết Mai
  Giới tính Nữ
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Mạo Khê 2
  Quận/huyện Thị xã Đông Triều
  Tỉnh/thành Quảng Ninh
  Chuyên môn Ngữ văn, Lịch sử, GDCD - GDNGLL
  Điểm số 5043 (xem chi tiết)

  No_photof
  Họ và tên Vũ Thị Thu Phương
  Giới tính Nữ
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Mạo Khê 2
  Quận/huyện Thị xã Đông Triều
  Tỉnh/thành Quảng Ninh
  Chuyên môn Địa Lý
  Điểm số 90 (xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Đặng Minh Đức
  Giới tính Nam
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Mạo Khê 2
  Quận/huyện Thị xã Đông Triều
  Tỉnh/thành Quảng Ninh
  Chuyên môn Toán học
  Điểm số 145 (xem chi tiết)

  No_photof
  Họ và tên Nguyễn Hoàng Thuỷ
  Giới tính Nữ
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Mạo Khê 2
  Quận/huyện Thị xã Đông Triều
  Tỉnh/thành Quảng Ninh
  Chuyên môn Hóa học
  Điểm số 90 (xem chi tiết)

  No_photof
  Họ và tên Vũ Thị Thanh Hường
  Giới tính Nữ
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Mạo Khê 2
  Quận/huyện Thị xã Đông Triều
  Tỉnh/thành Quảng Ninh
  Chuyên môn Ngữ văn
  Điểm số 66 (xem chi tiết)

  No_photo
  Họ và tên Phạm Quang Dương
  Giới tính Nam
  Chức vụ Học sinh
  Đơn vị Trường THCS Mạo Khê 2
  Quận/huyện Thị xã Đông Triều
  Tỉnh/thành Quảng Ninh
  Điểm số 77 (xem chi tiết)

  No_photof
  Họ và tên Vũ Thị Bích Ngọc
  Giới tính Nữ
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Mạo Khê 2
  Quận/huyện Thị xã Đông Triều
  Tỉnh/thành Quảng Ninh
  Chuyên môn Ngoại ngữ
  Điểm số 69 (xem chi tiết)

  No_photof
  Họ và tên Nguyễn Mai Út
  Giới tính Nữ
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Mạo Khê 2
  Quận/huyện Thị xã Đông Triều
  Tỉnh/thành Quảng Ninh
  Chuyên môn Ngữ văn
  Điểm số 90 (xem chi tiết)

  No_photof
  Họ và tên Dương Việt Bắc
  Giới tính Nữ
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Mạo Khê 2
  Quận/huyện Thị xã Đông Triều
  Tỉnh/thành Quảng Ninh
  Chuyên môn Ngoại ngữ
  Điểm số 90 (xem chi tiết)

  No_photof
  Họ và tên Lê Thị Lan Anh
  Giới tính Nữ
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Mạo Khê 2
  Quận/huyện Thị xã Đông Triều
  Tỉnh/thành Quảng Ninh
  Chuyên môn Toán học
  Điểm số 90 (xem chi tiết)

  No_photof
  Họ và tên Trương Thị Yến
  Giới tính Nữ
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Mạo Khê 2
  Quận/huyện Thị xã Đông Triều
  Tỉnh/thành Quảng Ninh
  Chuyên môn Thể dục
  Điểm số 90 (xem chi tiết)

  No_photof
  Họ và tên Hoàng Kim Thanh
  Giới tính Nữ
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Mạo Khê 2
  Quận/huyện Thị xã Đông Triều
  Tỉnh/thành Quảng Ninh
  Chuyên môn Âm nhạc
  Điểm số 90 (xem chi tiết)

  No_photof
  Họ và tên Nguyễn Thị Hoan
  Giới tính Nữ
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Mạo Khê 2
  Quận/huyện Thị xã Đông Triều
  Tỉnh/thành Quảng Ninh
  Chuyên môn Vật lý, Công nghệ
  Điểm số 90 (xem chi tiết)

  No_photof
  Họ và tên Nguyễn Thu Phong
  Giới tính Nữ
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Mạo Khê 2
  Quận/huyện Thị xã Đông Triều
  Tỉnh/thành Quảng Ninh
  Chuyên môn Toán học, Vật lý
  Điểm số 90 (xem chi tiết)

  No_photof
  Họ và tên Ngô Huyền
  Giới tính Nữ
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Mạo Khê 2
  Quận/huyện Thị xã Đông Triều
  Tỉnh/thành Quảng Ninh
  Chuyên môn Mỹ thuật
  Điểm số 5012 (xem chi tiết)